Om Anna.

Anna Hansdotter Ahlgren slog 2012 upp portarna till ANNAS MANNA i Göteborg och har sedan dess erbjudit yoga, träning, terapi och friskvård som tar hänsyn till hela människan.

Med rötter i den skånska myllan står hon stadigt, och naturens och livets skiftningar prägla hennes arbete i det hon kallar 'tillvarons terräng'.

Anna har en gymnasielärarexamen i svenska och religion från Göteborgs universitet. Hon har lång erfarenhet av pedagogiskt arbete och som terapeut lägger hon stor vikt vid att skapa förståelse och vidga perspektiv.

Hon har hela sitt liv intresserat sig för sambandet mellan kropp, själ och psyke.

Hon är beteendevetare i grunden, diplomerad massageterapeut och diplomerad psykosyntesterapeut. Hennes arbete vilar på en solid vetenskaplig och traumainformerad grund.

Anna är verksam som samtalsterapeut och yogaterapeut med privat mottagning i Sävedalen.